Platba za nedostavení se při objednání 100,- Kč.
Broumov - nemocnice
Ve dnech 15.7. a 22.7. 2024 nebude ambulance MUDr. Falty
Police nad Metují
Od 10.6. do 28.6.2024 je rehabilitační oddělení v provozu pouze od 8:00 do 12:00.
Zobrazit vše

Léčebné metody

Měkké a mobilizační techniky

Měkké a mobilizační techniky jsou manuální terapeutické přístupy, které se používají k léčbě poruch pohybového aparátu.

Zaměřují se na uvolnění a mobilizaci měkkých tkání, jako jsou svaly, fascie, šlachy a vazy.

Indikace:

Při bolestech:

 • zad (bederní, hrudní, krční),
 • kloubů (ramena, kyčle, kolena, kotníky),
 • svalů (svalové spazmy, úponové bolesti),
 • hlavy (napěťové bolesti hlavy, migrény),
 • způsobené jizvami.

Při sníženém rozsahu pohybu:

 • po úrazech,
 • po operacích,
 • po imobilizaci (sádra, dlaha),
 • v důsledku artritidy,
 • v důsledku špatného držení těla.

Při funkčních poruchách jako jsou:

 • svalová slabost,
 • svalová nerovnováha,
 • poruchy koordinace,
 • nestabilita kloubů.


Další indikace:

 • prevence proti zranění,
 • pro zlepšení sportovního výkonu,
 • pro relaxaci a snížení stresu,
 • pro zlepšení celkového zdraví.

Mobilizace kloubů

Mobilizace kloubů je manuální terapeutická technika, která se používá k obnovení normálního rozsahu pohybu a funkce kloubů.

Jedná se o šetrnou metodu, která zahrnuje opakované, jemné pohyby kloubu v jeho plném rozsahu pohybu.

Indikace:

 • při omezeném rozsahu pohybu v kloubu,
 • při bolestech kloubů ,
 • při ztuhlosti kloubů,
 • při artritidě,
 • při úrazech kloubů,
 • po operacích kloubů.

Kineziotaping - tejpování

Kineziotaping, známý také jako tejpování, je rehabilitační technika, která využívá elastické pásky k podpoře pohybu a úlevě od bolesti.

Pásky se aplikují na kůži v blízkosti postižené oblasti a napodobují funkci svalů a vazů, čímž zlepšují propriocepci, snižují bolest a zánět a podporují hojení.

Indikace:

 • při bolestech svalů a kloubů,
 • při zranění svalů, vazů a šlach,
 • při artritidě,
 • při poruchách držení těla,
 • při neurologické poruchách,
 • při otoku a zánětu,
 • prevence zranění, 
 • zlepšení sportovního výkonu.

Kineziotaping není všelékem a není vhodný pro všechny. Pokud máte akutní zánět, infekci nebo zlomeninu, měli byste se před použitím kineziotapingu poradit se svým lékařem.

Míčkování - míčková facilitace

Míčkování, nazývané také míčková facilitace, je reflexní manuální technika.

Tato metoda využívá měkký molitanový míček (obvykle z tzv. líného tenisu) k masáži a stimulaci reflexních zón na kůži. Díky tomu dochází k ovlivnění funkce vnitřních orgánů, uvolnění svalového napětí a zlepšení celkového stavu organismu.

Před zahájením terapie je důležité informovat terapeuta o všech vašich zdravotních potížích a užívaných lécích.

Indikace:

 • při poruchách dýchacího systému: astma, bronchitida, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
 • při poruchách trávicího systému: trávicí potíže, zácpa, průjem,
 • při bolestech zad a kloubů: bolesti krční páteře, bolesti zad, bolesti kyčlí, kolen, kotníků,
 • při svalové dysbalanci a spazmech: svalové napětí, úzkost, stres,
 • při neurologických poruchách: mozková obrna, poruchy koordinace a rovnováhy,
 • při oslabení imunity: časté infekce, únava.

Reflexní cvičení dle Mojžíšové

Metoda Mojžíšové je komplexní rehabilitační technika, která vyžaduje individuální přístup a spolupráci mezi klientem a terapeutem. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje pravidelné cvičení a trpělivost.

Cviky aktivují svaly pánevního dna a celého těla jemným a koordinovaným způsobem. Důraz je kladen na správné dýchání a aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Terapeut může provádět jemné mobilizační techniky páteře a kloubů, které napomáhají uvolnění svalového napětí a zlepšení pohyblivosti.

Indikace:

 • při bolestivé menstruaci a premenstruačním syndromu,
 • při opakovaných potratech,
 • při vaginismu,
 • při inkontinenci moči,
 • při problémech s otěhotněním,
 • při hormonální nedostatečnosti,
 • při bolesti zad a kloubů.

K přijetí na rehabilitaci dle Mojžíšové je nutné mít doporučení od obvodního lékaře nebo od gynekologa.

Reflexní lokomoce - Vojtova metoda

Vojtova metoda, tzv. reflexní lokomoce, se snaží stimulovat centrální nervový systém a aktivovat tak vrozené pohybové vzory používaná k léčbě široké škály poruch motorického vývoje u dětí i dospělých. To se děje pomocí specifických poloh a tlaků na různé body těla.

Tyto stimuly vedou k reflexní aktivaci svalů a k automatickému provádění pohybových vzorů.

Vojtova metoda je náročná metoda, která vyžaduje spolupráci mezi pacientem, terapeutem a rodiči u dětí. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje trpělivost a pravidelné cvičení.

Indikace:

 • při cerebrální paréze (dětská mozková obrna)
 • při vývojovém opoždění,
 • při poruchách koordinace a rovnováhy,
 • při svalové hypotrofii a hypertonii,
 • při poruchách autistického spektra,
 • při některých neurologických poruchách.

Mechanická Diagnostika a Terapie (MDT) - Metoda R. McKenzie

Metoda R. McKenzieho  je metodou léčby bolesti zad a kloubů, kladoucí důraz na centralizaci bolesti. Vychází z předpokladu, že většina bolestí zad a kloubů má mechanický původ, tj. je způsobena posunutím nebo dysfunkcí kloubů a měkkých tkání.

Terapeut klienta naučí specifické cviky a postupy, které může sám doma provádět a tak aktivně ovlivňovat svou bolest.

Indikace:

 • při bolesti zad (bederní, hrudní, krční páteře),
 • při bolesti kloubů (ramena, kyčle, kolena, kotníku),
 • při bolesti hlavy (napěťové bolesti hlavy, migrény),
 • při Ischias,
 • při skolióze,
 • při artróze
 • při úrazech měkkých tkání.

Bobath terapie - Neurorehabilitace pro obnovu pohybových funkcí

Bobath terapie, je neurorehabilitační technika zaměřená na osoby s poruchami motorického vývoje a funkcí pohybového aparátu. Cvičení dle Bobath konceptu je komplexní metoda, která vyžaduje spolupráci mezi klientem, terapeutem a rodiči u dětí. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje trpělivost a pravidelné cvičení.

Cílem Bobath konceptu je rozvoj motorických dovedností klienta a jeho co největší soběstačnost v běžných denních aktivitách.

Indikace:

 • při cerebrální paréze (dětská mozková obrna),
 • při mozkové mrtvici,
 • při poranění mozku a míchy,
 • při roztroušené skleróze,
 • při Parkinsonově chorobě,
 • při svalové dystrofii,
 • při artritidě,
 • při vývojovém opoždění,
 • při poruchách koordinace a rovnováhy.

Metoda R. Brunkowové - Brunkow Bewegungstherapie

Metoda Brunkow Bewegungstherapie (BMT) je komplexní rehabilitační technika zaměřená na aktivní napřímení a posílení trupu a končetin. Tato metoda je vhodná pro osoby všech věkových kategorií a s širokou škálou pohybových obtíží. Vyžaduje spolupráci mezi pacientem a terapeutem. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje trpělivost a pravidelné cvičení.

Důraz je kladen na aktivní nastavení rukou a nohou v opoře tak, aby docházelo k aktivaci diagonálních svalových řetězců a k napřímení trupu. Velký důraz se klade na vnímání vlastního pohybu a na aktivní zapojení klienta do celého procesu cvičení. Klient se učí správně dýchat a koordinovat pohyby svalů.

Indikace:

 • při poruchách držení těla (skolióza, kyfóza, lordóza),
 • při bolestech zad a kloubů,
 • při svalové slabosti a hypotrofii,
 • při svalové dysbalanci a spazmech,
 • při poruchách koordinace a rovnováhy,
 • při vývojovém opoždění,
 • poúrazové stavy,
 • prevence pohybových obtíží.

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS), nazývaná též DNS koncept, je komplexní diagnostický a rehabilitační systém vyvinutý prof. Pavlem Kolářem. Zaměřuje se na aktivaci hlubokých stabilizačních svalů, správné dýchání a individuální přístup. DNS je komplexní metoda, která vyžaduje spolupráci mezi klientem a terapeutem. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje trpělivost, pravidelné cvičení a dodržování pokynů terapeuta.

Terapeut analyzuje pohybové stereotypy klienta a sestavuje cvičební plán zaměřený na aktivaci oslabených svalů a zlepšení celkového fungování pohybového aparátu. 

Indikace:

 • při bolestech zad a kloubů,
 • při poruchách držení těla (skolióza, kyfóza, lordóza),
 • při svalové dysbalanci a spazmech,
 • při poruchách koordinace a rovnováhy,
 • při vývojovém opoždění,
 • poúrazové stavy,
 • prevence pohybových obtíží.

Feldenkraisova metoda

Feldenkraisova metoda, nazývaná též Feldenkrais Learning Through Movement (FLM), je holistický přístup, který vyžaduje aktivní participaci klienta a jeho ochotu učit se a zkoumat. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje trpělivost a pravidelné cvičení.

FLM aktivuje nervový systém a stimuluje neuroplasticitu, čímž dochází ke zlepšení pohybových dovedností, koordinace a rovnováhy. Napomáhá odblokování svalových spazmů a napětí a vede k uvolnění a protažení celého těla.

Indikace:

 • při bolestech zad a kloubů,
 • při poruchách držení těla,
 • při svalové dysbalanci a spazmech,
 • při poruchách koordinace a rovnováhy,
 • při vývojovém opoždění,
 • poúrazové stavy,
 • prevence pohybových obtíží pro sportovce i umělce.

Metoda spirální stabilizace dle Richarda Smíška

Metoda Spirální Stabilizace (SMS), známá také jako SM systém, je komplexní rehabilitační metoda, zaměřující se na aktivaci hlubokých stabilizačních svalů páteře a celého těla pomocí specifických cviků prováděných na laně.

SMS je komplexní metoda, která vyžaduje spolupráci mezi klientem a terapeutem. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje trpělivost, pravidelné cvičení a dodržování pokynů terapeuta.

Indikace:

 • při bolestech zad (bederní, hrudní, krční páteře),
 • při skoliózách a dalších poruch držení těla,
 • při výhřezu meziobratlové ploténky,
 • při artróze páteře a kloubů,
 • při svalové dysbalanci a spazmech,
 • při poruchách koordinace a rovnováhy,
 • pří vývojovém opoždění,
 • poúrazové stavy,
 • prevence pohybových obtíží.

Gynekologicko-urologická metoda PPA

Gynekologicko-urologická metoda PPA je komplexní diagnostický a rehabilitační koncept, vyžadující spolupráci mezi klientem a terapeutem. Dosažení optimálních výsledků vyžaduje trpělivost, pravidelné cvičení a dodržování pokynů terapeuta.

Tato metoda integruje poznatky z gynekologie, urologie, fyzioterapie a psychologie a klade důraz na aktivaci hlubokých svalů pánevního dna a řešení psychosomatických souvislostí s individuálním přístupem na míru klientovi.

Indikace:

 • při inkontinenci moči a stolice (stresové, urgentní, onkologické onemocnění, smíšené),
 • při poklesu dělohy a poševních stěn (prolaps),
 • při bolestivé menstruaci a křečích,
 • při poruchách sexuálního zdraví (bolestivý pohlavní styk, vaginismus),
 • při chronických zánětech močových cest,
 • při endometrióze,
 • pooperační stavy po gynekologických a onkologických zákrocích,
 • prevence gynekologicko-urologických obtíží.

Hydroterapie: Léčba vodou

Hydroterapie, známá také jako vodní terapie, je léčebná metoda, která využívá vlastnosti vody k rehabilitaci, zmírnění bolesti a podpoře celkového zdraví. Tato metoda zahrnuje mimo jiné i vířivé koupele.

Tato procedura probíhá ve vaně se zabudovanými tryskami ve vodě o teplotě cca 37°C. Spojením tohoto silného mechanického účinku vířící vody s relativně vysokou teplotou vody působí nejen relaxačně, ale má také výrazně uvolňující efekt. Díky proudění vody a její teplotě dochází při vířivé koupeli k prokrvení tkání, což má následně vliv na uvolnění svalů a jejich regeneraci.

Indikace:

 • při bolestech pohybového aparátu,
 • poúrazové stavy,
 • při funkčních poruchách,
 • při artróze kloubů,
 • usnadnění rozcvičení končetin.

Elektroléčba

Elektroléčebné metody představují poměrně účinnou léčbu mnoha problémů, nejčastěji onemocnění pohybového aparátu, ovšem oproti klasickému podávání léku mají jednu velkou výhodu. Při elektroléčbě nedochází k žádným vedlejším nežádoucím účinkům, naopak je možno její působení přesně zacílit na problematické místo, na rozdíl od farmak, které působí na lidský organismus jako celek.

Elektroléčba je založena na aplikaci různých forem elektrické energie a to podle požadovaných výsledků. Obecně se využívá ke zmírnění bolestí, prokrvení tkání, rovněž působí protizánětlivě a podporují činnost lymfatického systému, v důsledku čehož dochází k odplavování toxických a zánětlivých látek z těla. Pomáhá také ke zmírnění otoků a při poúrazových stavech.

Laser

V současnosti se nejvíce rozmáhá využití laseru v kosmetice a kožním lékařství.

Na našem pracovišti se používá zejména na léčbu jizev a úponových bolestí – tenisové a oštěpařské lokty, bolesti Achillovy šlachy, apod.

Magnetoterapie

Princip této léčebné techniky spočívá ve vytvoření umělého magnetického pole, které zvyšuje propustnost buněčné membrány a tak urychluje látkovou výměnu. Působením magnetického pole dochází rovněž k rozšíření cév, což má za následek lepší prokrvení, okysličení a také mírné zvýšení teploty tkáně v místě léčby, přibližně o 1°C. Prokrvení dále příznivě ovlivňuje dělení buněk, čímž usnadňuje hojivé procesy a zmenšuje otoky. Účinky magnetoterapie jsou tedy dvojího druhu; lokální, v místě působení, a celkové, kdy se zvyšuje obranyschopnost organismu a aktivuje hormonální a imunitní systém.

Samotný průběh magnetoterapie není nijak náročný ani nepříjemný. Vzhledem k tomu, že při její aplikaci obvykle nic nepociťujete, můžete snadno propadnout dojmu, že léčba nemá smysl. To je ovšem mylná domněnka, v řadě případů se efekt magnetoterapie projeví až s odstupem.

Plynové injekce

Oxid uhličitý se aplikuje pod kůži tenkou jehlou. V místě vpichu dochází k prokrvení, CO2 celkově dráždí vazomotorické centrum a tím působí proti bolesti, snižuje TK, zlepšuje prokrvení srdce.

Kdy se používají?

 • při degenerativních onemocněních kloubů a páteře
 • při syndromu ztuhlého ramene
 • při bolestech celé páteře
 • při ischemické chorobě dolních končetin
 • při ischemické chorobě srdeční
 • při bércových vředech
 • při svalových spasmech

Manuální a přístrojové lymfodrenáže

Je jemná technika, jejímž cílem je zlepšit kvalitu lymfatického oběhu.

Lymfodrenáž je velmi příjemný druh hmatové techniky pomáhající aktivovat a posilovat mízní systém. Tím dochází k lepšímu odtoku lymfy a odstraňování škodlivin.

Indikace:

 • stavy po operacích (plastická, cévní, všeobecná chirurgie)
 • onkologická léčba ( po ozařování, po operaci prsu)
 • vrozená postižení mízního systému
 • otoky způsobené trombózou
 • revmatické otoky
 • otoky po zánětech žil, chronická žilní nedostatečnost
 • terapie bércových vředů

Lymfodrenáž je vhodnou metodou pro rychlejší regeneraci jak po fyzické, tak i po psychické zátěži (stresu).

Reflexní masáže

Masáž patří k velmi starým léčebným technikám, které dnes využíváme převážně k uvolnění ztuhlých svalů a celkové relaxaci a regeneraci organismu. Díky jejímu spojení s dalšími léčebnými systémy a obohacení o nejrůznější pomůcky, lze však pomocí masáže léčit velké množství potíží a zmírnit, či zcela odstranit jejich příznaky. Jednou z jejích podob, která velmi pozitivně ovlivňuje lidský organismus, je reflexní masáž, neboli reflexní terapie.

Při reflexní masáži dochází jednak k místním účinkům, tedy k prokrvení tkání a zvýšení teploty v těchto místech, ale také ke vzdáleným, což je již výše zmíněné působení na orgány, které jsou s oblastí, na níž je vyvoláván tlak, nervově spojena.

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravotní pojišťovna MV ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
Aplikace neodpovídá, aktualizujte okno prohlížeče. Aktualizovat 🗙